ค้นหาหน้าเว็บที่มี...
 
การทำเช่นนี้ในช่องค้นหา
พิมพ์คำสำคัญ: สามสี แรทเทอร์เรียร์
ใส่คำที่ต้องการให้ตรงตามนี้ในเครื่องหมายอัญประกาศ: "เทอเรียร์พันธ์หนู"
พิมพ์ OR ระหว่างทุกคำที่คุณต้องการ: ขนาดเล็ก OR ขนาดมาตรฐาน
ใส่เครื่องหมายลบหน้าคำที่คุณไม่ต้องการ: -สัตว์ฟันแทะ, -"แจ็ค รัสเซล"
ถึง
ใส่จุดสองจุดระหว่างตัวเลขและเพิ่มหน่วยของการวัด: 10..35 ปอนด์, $300..$500, 2010..2011
แล้วจำกัดผลลัพธ์ของคุณโดย...
หาหน้าเว็บในภาษาที่คุณเลือก
หาหน้าเว็บที่เผยแพร่ในภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่ง
หาหน้าเว็บที่มีการอัปเดตภายในเวลาที่คุณระบุ
ค้นหาไซต์หนึ่ง (เช่น wikipedia.org ) หรือจำกัดผลการค้นหาของคุณเป็นโดเมน เช่น .edu, .org หรือ .gov
ค้นหาคำในหน้าเว็บทั้งหน้า ชื่อหน้าเว็บ หรือที่อยู่เว็บ หรือลิงก์ไปยังหน้าเว็บที่คุณต้องการ
หาหน้าเว็บในรูปแบบที่คุณต้องการ
หาหน้าเว็บที่คุณมีอิสระในการใช้งานด้วยตัวเอง
คุณยังสามารถ...
หาหน้าเว็บที่คล้ายกับ URL
ใช้โอเปอเรเตอร์ในช่องค้นหา
กำหนดการตั้งค่าการค้นหาของคุณ
ไทย
แอป Google
เมนูหลัก